Program katoličkog vjerskog odgoja

Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi verificiran je od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa.


CILJ:
     
          Razvijanje djetetove religiozne dimenzije, osposobljavajući ga za otkrivanje, prihvaćanje i oblikovanje života u odnosu na sebe, drugoga i na njemu primjeren način Boga-na autentičnim vrednotama evanđelja - igrajući se i prožimajući duhovnu dimenziju kroz sve djelatnosti koje se u vrtiću provode (pisana riječ, glazba, likovni izričaj, scenski  prikaz, pokret…)
 
Voditeljice Programa su odgojiteljice DV Izvor sa završenim teološko- katehetskim doškolavanjem za odgojitelje u vjeri s trajnim mandatom.

Ispiši stranicu