O nama

Virtualna šetnja vrtićem

Dječji vrtić Izvor već se 24 godina nalazi u procesu kontinuiranih promjena u odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi. Naš vrtić i postaje mjesto inovacija na ovom području i to prateći suvremena zbivanja na području znanosti, stavljajući naglasak na bolje i dublje razumijevanje djece u našim uvjetima, jer tek dobro poznavanje i razumijevanje svakog djeteta omogućuje nam i adekvatno djelovanje.

Zato naglasak u našem radu stavljamo na kontinuirano istraživanje odgojno-obrazovnog procesa, na stvaranju poticajnog okruženja u vrtiću sukladno tomu na podizanju kvalitete odgojno-obrazovne prakse. Ustanovili smo kako nam svaka nova generacija djece predstavlja novi izazov i novu priliku za stjecanje profesionalnih iskustva i znanja. Spoznali smo da mi, stručni djelatnici vrtića, nismo samo odgojitelji ili praktičari koji u praksi samo slijede upute iz kurukuluma ili programa koje su neki drugi ljudi napisali ne znajući ni naše uvjete ni našu djecu. Odgojitelj u tako izmijenjenim uvjetima postaje ne samo odgojno-obrazovni djelatnik nego i istraživač svoje odgojne prakse, jer nitko bolje od njih ne poznaje konkretnu, svakodnevnu praksu i probleme koji se pojavljuju. Nitko im ne može ponuditi primjerenije rješenje nego oni sami sebi ili u suradnji s drugim odgojiteljima i stručnim timom. Na taj način istražujući odgojnu praksu mijenjaju je sukladno otkrivenim nedostacima ili pak otkrivaju nove interese i potrebe djece i zadovoljavaju ih. I tako kontinuirano, što je temelj cjeloživotnog učenja djece i odgojitelja.

Od početka našeg razvoja razvijali smo svijest o tome da kao pojedinci, bez povezanosti i suradnje s drugima ne možemo puno učiniti.

Suradničko okruženje, postojanje zajedničke vizije, zajednička odgovornost svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa i kontinuitet profesionalnog usavršavanja, značajno su nam pomogli u svim etapama našeg razvoja. Dijeljenje i razmjena profesionalnih iskustava, zajedničke rasprave o našim pokušajima, uspjesima ili pogreškama u odnosu na dijete, roditelje i ostale suradnike, omogućuju nam kontinuirano dizanja kvalitete naše odgojne prakse.

POSTIGNUĆA USTANOVE U ŠIROJ DRUŠTVENOJ ZAJEDNICI

Učinjeno je još mnogo toga što predstavlja mrežu uspjeha ove ustanove koja danas uživa ugled uzorne institucije s jakom prepoznatljivošću u stručnim krugovima i zbog čega smo na inicijativu gradskog Ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

DOBITNICI NAGRADE GRADA ZAGREBA

za 2008 godinu.

„Za najbolje ostvarene rezultate u radu i ugled uzorne ustanove ranog odgoja i obrazovanja. Temeljna ideja odgojno-obrazovnog procesa s djecom u vrtiću je ostvarivanje uvjeta u kojima djeca sudjeluju kao aktivni i ravnopravni partneri. Slobodnim kretanjem kroz prostor, poticani na samostalnost u odabiru odgojnih i obrazovnih sadržaja kao i načina igre, djeca se afirmiraju kao sukreatori procesa i svog ukupnog razvoja. Vizualnim identitetom ustanove, koji su maštovito osmislili djelatnici, postignuta je fluidnost i višefunkcionalnost čime se lakše ostvaruje kvalitetna odgojno-obrazovna praksa”.


Ispiši stranicu