Podaci o članovima Upravnog vijeća

 
Podaci o predsjedniku i članovima Upravnog vijeća:


1. Zvezdana Pantić, predsjednik Upravnog vijeća, predstavnik radnika

2. Zlatko Domijan, član, predstavnik Osnivača

3. Jadranka Leibner-Lijić, član, predstavnik Osnivača

4. Pavao Babić, član, predstavnik Osnivača

5. Marija Kovačević, član, predstavnik roditelja

Ispiši stranicu