Povijest vrtića

Godine 1956. upisana je prva skupina predškolske djece, čime postajemo dječji vrtić. Godine 1991. našem vrtiću dali smo ime puno simbolike IZVOR. Osnovna kuća u kojoj je započeo rad bila je privatna kuća koja je prenamjenjena za potrebe predškolske djece. Danas djelujemo u tri međusobno povezana objekta, koja se fizički potpuno razlikuju, kako po arhitektonskom izgledu tako i po izgledu i veličini pojedinih prostora za boravak djece. Dječji vrtić Izvor se već dugi niz godina nalazi u procesu sustavnih promjena, kojima nastoji postati mjesto inovacija na području ranog odgoja i obrazovanja, stavljajući naglasak na otkrivanje novih mogućnosti rada s djecom, podizanje kvalitete odgojno-obrazovne prakse, stvaranje razvojno poticajnog okruženja i mijenjanje uloge djeteta i odgojitelja u tom procesu. Na tom putu, ustanovili smo kako nam svaka nova generacija djece predstavlja novi izazov i novu priliku za stjecanje profesionalnih iskustva znanja. Spoznali smo da mi, stručni djelatnici vrtića, moramo ponajprije sebe doživaljavati kao istraživače i stvaraoce, kao bi na taj način mogli doživljavati i djecu s kojom radimo.


Ispiši stranicu