10-satni program

Odgojno-obrazovni rad u vrtiću Izvor odvija se u tri međusobno povezana objekta: Sunašce, Izvor i Potočić. U organizaciji skupina prednost dajemo povezivanju (grupiranju) djece u dobno heterogene (mješovite) skupine od 3 godina do polaska u školu čime omogućavamo djeci da se već od malena uče komunicirati s djecom različite dobi i drugim odraslim osobama u njihovom okruženju što utječe na razvoj njihove socijalne kompetencije.

Suživot djece različite kronološke dobi povezivanjem mlađe i starije djece (velika mješovita skupina unutar jedne kuće) potiče učenje i suradnju djece međusobno, djece i odraslih i odraslih međusobno. Većina smatra kako na taj način „profitiraju” samo mlađa djeca, a starija ne. Međutim, činjenica je da starija djeca, brinući se za mlađu i pomažući im u učenju i istraživanju na najbolji mogući način učvršćuju, uvježbavaju i proširuju svoje znanje, da i ne govorimo o važnosti za razvoj njihove socijalne kompetencije.

Naše iskustvo govori u prilog dobno heterogenih skupina djece koje djeluju kao velike obitelji i koje omogućuju prave, prirodne prigode za izravno stjecanje znanja i umijeća iz svih područja odgoja i obrazovanja, posebice socio-emocionalnog.

 


Ispiši stranicu