Učenje engleskog jezika

Redoviti program obogaćen učenjem engleskog jezika provodi se u našem vrtiću od 1997. godine. Engleski se jezik koristi u gotovo svim situacijama tijekom cjelodnevnog boravka djeteta u vrtiću i to putem individualne komunikacije, zatim u radu s manjim skupinama ili s većim brojem djece. Pri tom se polazi od prirodnih, svakodnevnih životnih situacija, igre i raznolikih aktivnosti koje djeca stvaraju. U takvom procesu učenja znanje se ne prenosi direktnim poučavanjem, nego ga dijete stječe i razvija, konstruira ili sukonstruira samo ili uz pomoć druge djece i odraslih osoba.
U odgojno-obrazovnom radu s predškolskim djetetom iznimno je važno raznoliko, bogato poticajima okruženje, a pri učenju stranog jezika od osobite je važnosti odgojitelj kao vrstan govornik stranog jezika koji kontinuirano koristi strani jezik u komunikaciji s djecom uz dodatnu potporu audiovizualni , audio ili vizualnih sredstava.

Program provode šest odgojiteljice koje imaju zakonom predviđene stupnjeve znanja engleskog jezika (VI – 12 stupanj znanja jezika, Škola stranih jezika). Vrtić ima verificiran program od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

VIDEO ESEJ: KAKO DJECA USVAJAJU ENGLESKI JEZIK U NAŠEM VRTIĆU 

Letak

Natrag 


Ispiši stranicu