Vrtić u bolnici

Ljubav, nježnost i osmijeh za dijete sastavni su dijelovi liječenja, oni su lijek za sebe. Uz razvoj svijesti o hospitaliziranome djetetu i njegovim (posebnim) potrebama uključujemo se u svjetske tokove prilagođavanja dječjih bolnica malim bolesnicima. Sveobuhvatan, holistički pristup djetetu zahtijeva da se dijete shvati kao cjelovita, nedjeljiva jedinka, da se ne liječi bolest, nego dijete.
Osnovni preduvjet za cjeloviti rast i razvoj svakog djeteta je stvaranje zdravog i sigurnog ozračja u kojem dijete boravi zbog čega smo na podršku Gradskog ureda za obrazovanje kulturu i sport otvorili: Vrtić u bolnici, u Klinici za dječje bolesti.

Odgojno-obrazovni rad definiran je vrstom bolesti, učestalošću boravaka u bolnici, mogućim funkcionalnim poteškoćama vezanim uz pokretljivost i sposobnost igre i učenja, te organizacijom medicinske skrbi u bolnici.
Organiziranje ovakvog odgojno-obrazovnog rada omogućava djeci da:

  • Unatoč hospitalizaciji imaju uvjete za očuvanje i unapređivanje intelektualnog, tjelesnog ,psihomotornog i socijalnog razvoja.
  • Kroz aktivnosti slične uobičajenom načinu života razviju osjećaj sigurnosti i povezanosti s primarnom socijalnom sredinom.
  • Ublaže stres zbog boravka u bolnici i odvojenosti od roditelja te da osnaže sposobnosti prilagodbe

     

Ispiši stranicu