CAP

PROGRAM PREVENCIJE NASILJA NAD DJECOM (Child Assault Prevention)

U suradnji s Udrugom roditelja „Korak po korak“ u našem se vrtiću od 2007. godine provodi CAP program. Program provode licencirane CAP pomagačice, djelatnice vrtića: Tereza Zakarić, Ana Krajinović, Zvjezdana Pantić, Ankica Švigir, Jasminka Ozimec, Ljiljana Hurčak, Martina Korać, Soraja Čamber Vertlberg, Dinka Žuvela.

U program uključujemo djecu školske obveznike, njihove roditelje i odgajatelje.

CAP (čit. kap; akronim od Child Assault Prevention) program je program primarne prevencije nasilja nad djecom koji osnažuje djecu u sprječavanju napada od strane vršnjaka, napada nepoznate osobe i napada od strane poznate odrasle osobe. CAP nastoji integrirati najbolje izvore pomoći u zajednici kako bi se smanjila ranjivost djece i mladih na verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje.

Njegovi ciljevi su:

  • Smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja kvalitetnim informiranjem i poučavanjem učinkovitim prevencijskim strategijama.
  • Potaknuti lokalnu zajednicu da sprječavanje nasilja među ljudima, a posebno zlostavljanja djece, prepozna kao svoj važan cilj i nastojanje.
  • Potaknuti obrazovne institucije (vrtić) na sustavan pristup prevenciji zlostavljanja djece.


CAP program ima nekoliko varijanti (kurikuluma) koje su namijenjene djeci različite dobi i potreba. Sve one koriste troslojni pristup edukacije o prevenciji:

  • RADIONICE ZA osoblje vrtića
  • RADIONICE ZA roditelje
  • RADIONICE ZA djecu


Ključne strategije uključuju: zalaganje za sebe, podršku vršnjaka, učinkovitu komunikaciju i traženje pomoći. Svi CAP-ovi programi polaze od stava da napad predstavlja kršenje, ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i da svi ljudi i njihova djeca imaju pravo biti SIGURNI, JAKI I SLOBODNI.

UKLJUČIVANJE ODRASLIH: OSOBLJA I RODITELJA

Prethodi radionicama s djecom. Odrasli se upoznaju s prevencijskim i osnažujućim strategijama koje će djeca učiti na svojim radionicama i kako najučinkovitije te strategije podržati u vrtiću, kod kuće i u zajednici. Predavanje za osoblje vrtića namijenjeno je svim zaposlenicima u ustanovi, jer svi trebaju biti temeljito upoznati s problemom zlostavljanja djece i kako im pomoći da sačuvaju svoju sigurnost. Predavanje uključuje: prikaz problema i aktualne statistike o zlostavljanju, pitanje o tome tko i zašto zlostavlja djecu, pokazatelje/simptome koji se najčešće vide kod zlostavljane djece, prikaz vještina komunikacije s djecom koja su možda zlostavljana, osvrt na zakonske odredbe u pogledu prijavljivanja zlostavljanja i zanemarivanja djece, te detaljno objašnjenje radionice za djecu. Predavanje za roditelje uključuje slične informacije kao i za osoblje: prikazuje statističke podatke i neka najčešća kriva tumačenja o zlostavljanju, daje pregled zakonskih odredbi oko prijavljivanja zlostavljanja te načina kako identificirati zlostavljano dijete. Roditelji dobivaju materijal (brošure) za korištenje kod kuće s djecom. Upoznaju se s izvorima pomoći u zajednici za slučaj potrebe. Detaljno im se objašnjava radionica s djecom.

UKLJUČIVANJE DJECE

U svakoj radionici djeca se poučavaju sljedećim osnažujućim vještinama:

  • zalaganje za sebe
  • važnost podrške vršnjaka
  • zatražiti pomoć odrasle osobe od povjerenja


Radionice za djecu bave se situacijama u kojima su povrijeđena dječja osobna prava, usredotočujući se na napad vršnjaka, napad nepoznate odrasle osobe (pokušaj odvlačenja, otmice) i napad poznate odrasle osobe. Kroz vođenu grupnu raspravu, priče i igranje uloga, djeca uče strategije kojima će se zaštiti i ostati sigurni, jaki i slobodni.

Sadržaj radionica za predškolsku djecu isti je kao i u Osnovnom CAP-u, ali se predstavlja kroz 3 uzastopna dana u trajanju po pola sata. Razvojna primjerenost postiže se korištenjem fotografija, igrokaza i vođene grupne rasprave kako bi se djeca poučila pitanjima osobne sigurnosti. CAP naglašava zalaganje za sebe, podrška vršnjaka i razgovor s odraslom osobom od povjerenja kao prevencijske strategije. Pitanju napada pristupa se u okviru osnovnih ljudskih prava.

Nakon uvodne rasprave o ‘pravima’ slijede 3 igrokaza, a nakon svakog igrokaza rasprava. Ova 3 igrokaza predstavljaju najčešća iskustva napada koja djeca mogu susresti: dijete protiv djeteta (nasilničko ponašanje), odrasla nepoznata osoba protiv djeteta i napad koji uključuje odraslu osobu koju dijete pozna. Igrokazi se koriste kako bi se djeci pružile situacije u kojima mogu razmotriti različite uspješne strategije. Svaki se igrokaz igra dva puta. Prvi puta dijete je prikazano kao žrtva. Nakon rasprave (brainstorming), igrokaz se igra ponovno, ovaj puta kao ‘uspješna priča’ u koju se uključuju sve pozitivne prevencijske strategije do kojih se došlo. Djeci se daje prilika da sudjeluju u podržavajućim ulogama kako bi vježbala pozitivno ponašanje.

Ove igrokazi izvode certificirani odrasli CAP pomagači. Oni nikad ne dozvoljavaju djeci koja sudjeluju u radionici da igraju negativnu ili zastrašujuću ulogu, bez obzira što se radi samo o glumi.U završnom igrokazu, odgojiteljica se poziva da glumi samu sebe kao podržavajuću odraslu osobu koja će odgovoriti na dječju molbu za pomoć. Ovaj igrokaz daje djeci priliku vizualizirati što bi se dogodilo ako bi trebali razgovarati s nekim o problemu. On daje jasnu poruku djeci da su njihovi odgojitelji brižni i tu su da im pruže podršku. Radionica završava kratim ponavljanjem naučenih prevencijskih strategija. Osim toga, pripremljene odgajateljice provode prethodnu pripremu djece kroz različite igrovne aktivnosti s ciljem bogaćenja rječnika, kako bi djeca dobro razumjela sve ključne pojmove o kojima će biti riječi na radionicama. Nakon radionica slijedi vrijeme za individualni razgovor s CAP pomagačicama gdje se utvrđuju naučene strategije i djeca iznose svoja iskustva. Ponavljanje CAP strategija odgajateljice uključuju u različite svakodnevne aktivnosti odgojnih skupina.

Radionica za roditelje. Roditelji uvježbavaju sigurnosni vrisak

 


Ispiši stranicu