Upisi

Zagreb, 20.06.2023.


Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas o rezultatima upisa djece rane i predškolske dobi u  programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023/2024.:

Rezultati upisa djece.pdf

Konačni rezultati upisa djece.pdf

Obavijest o održavanju roditeljskog sastanka za roditelje novoupisane djece.pdf


S poštovanjem,

DV Izvor
 Zagreb, 19.05.2023.


Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas da će se zahtjevi za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimati od 24. svibnja do 5.lipnja 2023.godine isključivo elektroničkim putem.

Sve detaljne upute možete pogledati na slijedećem linku:

- OBAVIJEST o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba

- OBAVIJEST o upisu u program predškole djece obveznika predškole koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada zagreba 


- PONUDA verificiranih posebnih programa sukladno Planu upisa djece rane i predškolske dobi u programe odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023/2024. 

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić "Izvor".pdf

Izmjene i dopune plana upisa djece rane i predškolske dobi za pedagošku godinu 2023./2024.pdf


S poštovanjem,

DV Izvor


Zagreb, 14.02.2023.


Poštovani roditelji,


Molimo Vas da do 28. VELJAČE 2023.  dostavite osobno u upravu vrtića ili na email: izvor.racunovodstvo@gmail.com  ispunjene obrasce za ostvarivanje prava na olakšice - sudjelovanje u cijeni u predškolskim ustanovama, a dokazi o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšice do 24. ožujka 2023. godine. 
 

Formulari potrebni za ostvarivanje prava na olakšicu:


Obavijest o pravu na olakšice.pdf

Obrasci za ostvarivanje prava na olaksice-sudjelovanje u cijeni u predskolskim ustanovama Grada Zagreba u 2023.docx


S poštovanjem,

Uprava vrtića

 
Ovdje možete preuzeti službene dokumente za upis djeteta u vrtić:

 ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ - JASLICE I VRTIĆ.docx

OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR - JASLICE I VRTIĆ.docx


S poštovanjem,

Uprava vrtića

 


 

Ovdje možete preuzeti službene dokumente:


Zagreb, veljača 2023.

OBAVIJEST O UPISU DJECE U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024. NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA
 

RASPORED PREGLEDA  DJECE ZA UPIS U I.RAZRED

 


Ispiši stranicu