Posebni programi


 Zagreb, 1.10.2020.
 
OBAVIJEST RODITELJIMA DJECE KOJA POHAĐAJU POSEBNE PROGRAME
 
Poštovani roditelji,

obaviještavamo Vas da će se naplata posebnih programa vrtića, a sukladno odluci Gradskog ureda za obrazovanje, provoditi prema Programu javnih potreba u predškolaskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. godinu koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba 10.12.2019. Na isti način se vrši naplata i redovitog 10-satnog programa vrtića.
Naplata posebnih programa po navedenom započinje dana 1.09.2020.
Program javnih potreba možete naći na našoj web stranici vrtića u kategoriji Pravni kutak-upisi.
 
Zahvaljujemo na suradnji,

Uprava vrtića

Redoviti 10-satni program obogaćen ranim učenjem engleskog jezika

Redoviti 10-satni program obogaćen dramsko-scenskim sadržajima

Redoviti 10-satni program obogaćen likovnim sadržajima

Ispiši stranicu